Historiek

Het moet al in 1974 geweest zijn, toen de eerste initiatieven genomen werden voor de oprichting van het “West-Vlaamse Badmintoncomité”. Bij de toenmalige Belgische Badmintonbond waren slechts 3 West-Vlaamse clubs aangesloten: Saint-Georges uit Kortrijk en de Brugse Badmintonclub en heel recent ook Blankenberge. Op initiatief van onder andere Erik Timmerman, Lucien Delaere en Daniël Haegeman werden clubverantwoordelijken van enkele nog niet aangesloten clubs samengebracht in Varsenare om er de mogelijkheden te bekijken van een provinciale organisatie.

Op een vergadering in Gullegem op 19 september 1975 werd de basis gelegd voor de eerste West-Vlaamse interclubcompetitie. 8 clubs namen deel: de Brugse Badmintonclub, Saint-Georges, OBTC, Gullegem, Blankenberge, Gits, CBRT (Philips) en Ombesa (Outboard Marine). De Brugse Badmintonclub won de eerste provinciale interclubcompetitie (enkel C-spelers mochten deelnemen), voor Ombesa en Blankenberge. De start van de provinciale werking was goed genomen.

Op 17 en 18 april 1976 werden in Gits de eerste West-Vlaamse kampioenschappen gespeeld. 88 spelers namen deel uit dezelfde clubs die ook aan de competitie hadden deelgenomen. 5 spelers namen deel in de A-reeks bij de heren: Jan Roose werd de eerste kampioen na een nipte overwinning op zijn leermeester en tevens eerste provinciaal voorzitter Lucien Delaere. Bij de dames werd Marijke Vanthournout de eerste kampioene. West-Vlaanderen was de eerste provincie waar een provinciaal kampioenschap werd georganiseerd. Verdere organisaties vonden plaats in Gullegem (77), Varsenare (78), Zedelgem (79), Roeselare (80), Oedelem (april 81), Meulebeke (dec 81). Later moest uitgekeken worden naar grotere zalen, en werd in Izegem, in Oostkamp en Roeselare gespeeld. Het aantal deelnemers bleef stijgen zodat een zaal met minimum 12 banen nodig was. Vanaf 1979 werden ook jeugdkampioenschappen gespeeld, dit in combinatie met de kampioenschappen voor veteranen.

Ook het comité groeide. Eerst werden de vergaderingen samengesteld uit vertegenwoordigers van alle clubs, maar wat later werd een bestuur verkozen. In 1980 werd het comité omgedoopt tot West-Vlaamse Badmintonfederatie en werd het ook een vzw. De verschillende activiteiten in de werking kregen een verantwoordelijke, en er werden commissies opgericht. De structuur zoals die nu nog bestaat. Er waren commissies voor de organisatie van de kampioenschappen, de competitie, de scheidsrechters, propaganda, training. Later kwam daar ook een commissie voor jeugd en recreanten bij.

De bouw van vele sporthallen einde jaren ’70 bood de kans aan de badmintonsport om sterk uit te breiden. In heel wat gemeenten werden na BLOSO-acties badmintonclubs geboren. De WVBF zorgde op veel plaatsen voor demonstratiewedstrijden. Meestal groeiden uit die acties recreatieclubs. Hier bood de ondertussen opgesplitste “Bond” de Nederlandstalige Badmintonliga, niet onmiddellijk een passend antwoord. Na heel wat over en weer gepraat en vooral onder West-Vlaamse druk werd in 1984 een recreantenstatuut gecreëerd. Dit had voor gevolg dat de WVBF in een klap een 10-tal clubs bij kreeg. Een toernooiformule werd uitgewerkt die tot op heden gebruikt wordt, weliswaar buiten de WVBF. In 1990 schafte de NBL (later VBL, nu Badminton Vlaanderen) het recreantenstatuut, met de bijhorende verlaagde bijdrage weer af, zodat de nieuwe clubs zich bijna allemaal van Badminton Vlaanderen en later ook van de WVBF afkeerden. Het aantal aangesloten leden in West-Vlaanderen (momenteel ruim 3000) is zeker niet hoog. Er zijn wellicht 3 keer zoveel actieve spelers, waarvan de meeste wel niet buiten de eigen club aan wedstrijden deelnemen. Als provinciaal bestuur werd steeds getracht om alle badmintonners te verenigen, maar Badminton Vlaanderen heeft het belang van de recreatiesport niet altijd goed begrepen. Na een bestuurswissel en mede onder druk van de nieuwe subsidie regeling van het BLOSO, waar uitdrukkelijk naar recreatiesport wordt verwezen, krijgt het recreantenstatuut wellicht een nieuwe kans.

Werking

Interclubcommissie

De provinciale interclubcommissie houdt zich bezig met het organiseren van een competitie binnen West-Vlaanderen waaraan alle bij de WVBF aangesloten clubs kunnen deelnemen.

Deze competitie is een onderdeel van een groter geheel. Kampioenenploegen uit de hoogste provinciale reeksen stoten door naar de Badminton Vlaanderen-competitie. Wie in de hoogste Ligareeks kampioen speelt, stoot door naar de Nationale competitie. De uiteindelijke kampioen in 1e Nationale mag zich Belgisch kampioen noemen en speelt het jaar nadien ook nog eens op Europees niveau.

Voor de meeste is dit laatste wellicht geen streefdoel. De provinciale competitie is er in de eerste plaats voor de gezelligheid en de ontspanning. Op provinciaal niveau speel je competitie op een aangename manier tegen spelers van je eigen niveau.

Wanneer men het woord "competitie" in de mond neemt, dan schrikt dit meteen heel wat spelers af. Dit is zeker en vast onterecht. Je vormt samen met je clubgenoten een team en dat maakt van badminton ook een teamsport, wat van grote tweedaagse toernooien niet kan gezegd worden. Je speelt eens tegen andere spelers, je leert nieuwe mensen kennen, je gaat met je team op verplaatsing spelen en zodoende leg je naast het badminton ook heel wat nieuwe sociale contacten. Na de wedstrijd keuvelen beide ploegen nog gezellig samen bij een natje en een droogje. Veel tijd hoef je er ook niet voor uit te trekken. Op zo'n 2 uur is een interclubontmoeting afgewerkt.

Er worden 4 soorten competitie gespeeld. Een gemengde competitie, een heren-, een damescompetitie en een veteranencompetitie.
Gemengde competitie: van september tot en met mei
Herencompetitie: van september tot en met mei
Damescompetitie: van september tot en met mei
Veteranencompetitietussen: mei en juni

Jeugdcommissie

Binnen de jeugdwerking wordt gestreefd naar de niveauverhoging van de West-Vlaamse jeugdspelers. Daartoe worden zowel in het noorden als in het zuiden van de provincie wekelijkse trainingen georganiseerd. Daarnaast wordt deelgenomen aan tornooien en kampioenschappen. In samenwerking met de clubs organiseren we een tornooicircuit dat kansen biedt aan beginners en gevorderden per leeftijdscategorie. (zie Jeugd-cup)

Klassementscommissie

De klassementscommissie ziet toe op alle klassementsverhogingen en -verlagingen van de aangesloten spelers. Zij houdt nauwlettend de prestaties van de spelers bij. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met het opstellen van de reekshoofden voor de tornooien georganiseerd binnen de provincie.

Wedstrijdfunctionarissencommissies

Eén van de taken van de wedstrijdfunctionarissencommissie is het inrichten van een cursus voor provinciale umpires volgens het programma opgesteld door de WFC Badminton Vlaanderen. Personen die umpire wensen te worden moeten aanvangen op provinciaal vlak om nadien eventueel op te klimmen tot nationaal en internationaal umpire.

 

Promotie tot nationaal umpire

Provinciale umpires die wensen te promoveren tot nationaal umpire, richten hun aanvraag aan de provinciale wedstrijdfunctionarissencommissie. Deze zal advies uitbrengen en de kandidatuur doorzenden naar de nationale commissie. Deze is samengesteld uit de voorzitter van de BBF scheidsrechterscommissie en de beide verantwoordelijken van de WFC Badminton Vlaanderen. De nationale commissie zal uiteindelijk beslissen of de kandidaturen al dan niet worden aanvaard

Aanduiding van umpires op tornooien

De commissievoorzitter doet navraag bij alle umpires van de provincie welke data zij ter beschikking zijn voor het tellen op de tornooien in de provincie. De organisatoren en de betreffende referees worden in kennis gesteld van de umpires die op hun tornooi zullen aanwezig zijn op de finaledag. De referees dienen op de finaledag aanwezig te zijn vanaf 09.00u tot aan het einde van het tornooi. De organisator dient de aanwezige umpires hiervoor een vergoeding te betalen die voor het ganse gebied binnen Badminton Vlaanderen gelijk is. Voor de ééndagstornooien is er een speciale overeenkomst (wordt besproken tussen commissie en inrichters).

Kaderdag

Jaarlijks organiseert de commissie een kaderdag voor de umpires van de provincie, met het doel alle collega's op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen.

Recreantencommissie

Als West-Vlaamse Badmintonfederatie hebben we als doel alle West-Vlaamse badmintonners te verenigen en te helpen. We zijn bijna 30 jaar actief op alle mogelijke domeinen van onze sport, maar het recreatief gebeuren werd dikwijls verwaarloosd. Nieuwe initiatieven, zowel binnen Badminton Vlaanderen als binnen de provinciale werking worden genomen. Vanuit West-Vlaanderen wordt het organiseren van recreantenontmoeting financieel en praktisch ondersteund. Badminton Vlaanderen biedt aan startende clubs naast een starterspakket (10 badmintonrackets) ook 5 gratis initiatielessen. Voor de jeugd wordt als steun voor het opstarten van een jeugdwerking 10 initiatielessen aangeboden.
In samenwerking met Badminton Vlaanderen willen wij er alles aan doen om deze belangrijke groep badmintonspelers die het recreantenstatuut hebben de aandacht te schenken die zij verdienen. Badminton is in Vlaanderen nog altijd een miskende sport en daarom is het van het grootste belang dat we met alle clubs samenwerken.

Websitecommissie

Dit is de jongste van alle commissies. Ze heeft als doel het opstellen en het beheren van deze website.

De start van de website ligt al enkele jaren achter ons. Toen Chris Pollet nog secretaris was, was hij er al in geslaagd om alle informatie die de WVBF kon aanbieden in een website te gieten. Echter, met het verdwijnen van Chris als secretaris was ook de site verloren. De vernieuwde website liet een jaar op zich wachten, maar kon wel meteen op de sympathie rekenen van z'n leden.

Het up-to-date houden van de website kost echter veel tijd en energie, vandaar dat het alleen onderhouden van de website niet langer een optie was. Met de ingang van het seizoen 2005-2006 werd het werk van de websitecommissie voor het eerst voor het publiek zichtbaar. De "alweer" vernieuwde website zou nu nog gebruiksvriendelijker en informatiever moeten zijn als ooit tevoren.

Doel

Statutair

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de badmintonsport in de provincie West-Vlaanderen te bevorderen. Ze mag alle handelingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel. Ze kan onder meer haar medewerking verlenen aan en belangstellen in elk gelijkaardig doel als het hare en dit over heel België. 

Doelstellingen

De West-Vlaamse Badmintonfederatie wil zich meer specifiek richten op de behoeften van de aangesloten leden. Er wordt zowel aandacht geschonken aan de competitieve als de recreatieve beoefening van het badminton. Jeugdwerking en vorming spelen daarbij een prioritaire rol.

Doelstellingen per werkgebied

Jeugd

De bedoeling van de jeugdcommissie is om in overleg met clubleden en trainers, maximale trainingskansen aan te bieden aan een ruime selectie. Er wordt gestreefd naar een intensieve training van een zo breed mogelijke basis naast het intensief begeleiden van toptalenten.

Recreanten

Het begrip recreant in de sport en zeker in de badmintonsport is moeilijk te definiëren. Gaat het om elke vorm van sportbeoefening waar het winnen niet belangrijk is en waar de ontspanning en de gezelligheid prioritair zijn, of gaat het er vooral over om zichzelf blijvend te verbeteren met als doel steeds betere resultaten te behalen? Binnen de organiseerde badmintonbeoefening in West-Vlaanderen hebben de “recreanten” een aparte geschiedenis binnen en buiten de WVBF en Badminton Vlaanderen. Toch doen zowel Badminton Vlaanderen als WVBF grote inspanningen om alle badmintonners in de provincie te verenigen en aan de behoeften van alle clubs te voldoen, ongeacht hun ambities. De WVBF wil beantwoorden aan de specifieke vragen en behoeften van de recreatieve badmintonspelers. Hier worden zowel de clubspelers bedoeld die zich wensen te beperken tot een wekelijks gezellig partijtje badminton als zij die zich in aangepaste ontmoetingen willen meten met gelijkgezinde badmintonners uit andere clubs. Ook voor die spelers is het belangrijk dat ze de kans hebben de juiste basistechniek aan te leren.

Klassementen

Zorgt in overleg met de andere provincies en Badminton Vlaanderen voor een gestructureerde overgang tussen de verschillende klassementen en oefent controle uit op de bepaling van de reekshoofden voor toernooien.

Vorming

Algemeen:
De clubs helpen en informeren over alles wat de clubwerking ten goede kan komen op het gebied van administratie, financiën, fiscaliteit,wetgeving, etc…..
Sporttechnisch:
ALLE West-Vlaamse badminton begeleiders (trainers en lesgevers) die – hoe beperkt ook – badmintoninitiatie of –training geven aan jeugd en/of volwassenen; zowel aangesloten als niet-aangesloten begeleiders komen in aanmerking

Communicatie en promotie

De commissie verzorgt de contacten tussen federatie en clubs enerzijds, en de contacten naar buiten via de website, via perscontacten, contacten met alle bekende badmintonclubs in West-Vlaanderen en met de gemeentelijke sportdiensten. Er wordt maximaal samengewerkt met officiële instanties: Bloso, Provinciale Sportdienst, SVS.

Bestuur

 Het dagelijks bestuur van de WVBF is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en bestaat uit:

 Voorzitter  Wim Buffel
 Ernest Claesstraat 7 - 8480 Eernegem
 Tel : 0476 968 012
 Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Secretaris  Hilde Crombez
 Westkerkestraat 141 - 8480 Eernegem
 Tel : 0475 669 282
 Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Penningmeester  Jolien Huygebaert
 
 Tel : 
 Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Ondervoorzitter  Jürgen Ghilgemyn
 Pereboomhof 48 - 8560 Gullegem
 Tel : 0486 080 740
 Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Bestuurslid  Ella Verloigne  
 Bestuurslid  Karl Pannekoucke  
 Bestuurslid  Edwin Decoene  
  Bestuurslid  Thomas Bostoen  
  Bestuurslid  Patrick Heusequin  


 

 

Commissies

Als organisator bestaat de WVBF uit een resem commissies. Elk met als verantwoordelijkheid een specifiek luik van de organisatie. Onderstaande tabel geeft een overzicht zodat eenieder kan zien bij wie je terecht kan voor vragen, opmerkingen, info, ... 

Samenstelling commissies

 Commissie

 E-mailadres  Leden
  Interclubcommissie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Karl Pannekoucke
Buyse Iben
Paul Wybo
Creyf Dirk
  Jeugdcommissie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ella Verloigne
Thomas Bostoen
Chris Deleu
Jolien Huygebaert
Lukas Ryckebusch

  Klassementscommissie
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Jurgen Ghilgemyn
  Wedstrijdfunctionarissen

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Jurgen Ghilgemyn
  Reglementencommissie
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Karl Pannekoucke
  Recreantencommissie
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wim Buffel
  G-sportcommissie
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Thomas Bostoen
  Commissie Organisaties  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Jurgen Ghilgemyn
Ella Verloigne
Karel Lamote
Geert Debruyckere
 Jeugdcup
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Didier Marysse
Rik Vanbelle
  Trainingen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Patrick Delarue
Ella Verloigne
Patrick Heusequin
Chris Deleu
Marty Noyez
Wouter Naert
Lisa Demeyere
Maxim Staelens
Ruben Ryckebusch
Bart Verlinde
Ine Declerck

 

Structuur

structuur transp

Subcategorieën