Vrijwilliger

Organisatienota vrijwilligers

Organisatie

Naam :West-Vlaamse Badmintonfederatie, verkort WVBF

Juridisch statuut : V.Z.W.

Maatschappelijke zetel : E.Claesstraat 7 - 8480 Eernegem

e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Sociale doelstelling

De WVBF heeft als doelstelling om organisaties ivm en de ontwikkeling van Badminton als sport in de ruime zin van het woord te promoten in de provincie West-Vlaanderen.

Om deze doelstelling te halen zal de WVBF, om zijn doelstelling te bereiken,  allerhande steun verlenen aan:

  • De organisaties van sportieve evenementen
  • De vorming van trainers en actieve leden
  • De sportieve vorming van onze jeugd
  • Financiële en materiële middelen ter beschikking stellen om zijn leden toe te laten badminton te spelen op alle mogelijke niveaus


De vrijwilligers staan, samen met de WVBF, in voor het realiseren van de sociale doelstellingen.

Verzekeringen

De organisatie (WVBF) heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie (WVBF), met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

De verzekering werd afgesloten bij N.V. Arena  met polisnummer lichamelijke ongevallen 1.116.925 en burgerlijke aansprakelijkheid 1.116.926


Onkostenvergoeding

De organisatie (WVBF) betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van maximum €34 per dag met een maximum van €1388,40 per jaar.(bedragen 1 januari 2016)

De organisatie (WVBF) betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Er is een terugbetaling van €0,3653 per kilometer met een maximum van 2000 kilometer.


Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

Art. 458 SWB : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank(om te zetten naar euro).


Aansprakelijkheid

De organisatie (WVBF) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of door een eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.