Portretrecht

Tijdens een officieel toernooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of Badminton Vlaanderen, is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het toernooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf hebben het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het toernooi, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Vrijwilliger

Organisatienota vrijwilligers

Organisatie

Naam :West-Vlaamse Badmintonfederatie, verkort WVBF

Juridisch statuut : V.Z.W.

Maatschappelijke zetel : Bruggestraat 116 A, 8820 Torhout

e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Sociale doelstelling

De WVBF heeft als doelstelling om organisaties ivm en de ontwikkeling van Badminton als sport in de ruime zin van het woord te promoten in de provincie West-Vlaanderen.

Om deze doelstelling te halen zal de WVBF, om zijn doelstelling te bereiken,  allerhande steun verlenen aan:

  • De organisaties van sportieve evenementen
  • De vorming van trainers en actieve leden
  • De sportieve vorming van onze jeugd
  • Financiële en materiële middelen ter beschikking stellen om zijn leden toe te laten badminton te spelen op alle mogelijke niveaus


De vrijwilligers staan, samen met de WVBF, in voor het realiseren van de sociale doelstellingen.

Verzekeringen

De organisatie (WVBF) heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie (WVBF), met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

De verzekering werd afgesloten bij N.V. Arena  met polisnummer lichamelijke ongevallen 1.116.925 en burgerlijke aansprakelijkheid 1.116.926


Onkostenvergoeding

De organisatie (WVBF) betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van maximum €34 per dag met een maximum van €1388,40 per jaar.(bedragen 1 januari 2016)

De organisatie (WVBF) betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Er is een terugbetaling van €0,3653 per kilometer met een maximum van 2000 kilometer.


Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

Art. 458 SWB : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank(om te zetten naar euro).


Aansprakelijkheid

De organisatie (WVBF) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of door een eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

Verzekering

Bij aansluiting van de spelers zijn zij automatisch verzekerd bij Arena.  De gedekte activiteit in de polis voor sportfederaties is de beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie, … van BADMINTON met inbegrip van kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, toernooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de aangesloten clubs.

De verzekerden zijn Badminton Vlaanderen, de clubs en de individuele leden als ook de niet-leden tijdens hun deelname aan badminton promotionele activiteiten georganiseerd door Badminton Vlaanderen, de aangesloten clubs of provinciale raden.

De verzekering voor sportfederaties verzekert zowel de burgerlijke aansprakelijkheid tov een derde (= alle andere personen dan Badminton Vlaanderen en de aangesloten clubs en provinciale raden) als de lichamelijke ongevallen van Badminton Vlaanderen en haar individuele leden.

De aansprakelijkheid van de CLUB ZELF als organisator van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, fuif, enz.) is NIET gedekt.

Voor bijkomende info kan je terecht bij Badminton Vlaanderen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Handige links via Badminton Vlaanderen website

Link naar de ongevalsaangifte

Link naar de algemene voorwaarden van de verzekering

Link naar de bijzondere voorwaarden van de verzekering

Link naar een overzicht van de 'verzekerde activiteiten', de 'verzekerde waarborgen' en 'wat te doen bij ongeval'